Icon_Hsum_220x220Productief Leren is een succesvolle, regionale voorziening voor jongeren die even niet op school passen maar wel willen leren. Met ‘de stad als school’ als uitgangspunt komen jongeren weer in de kracht, halen een startkwalificatie en vinden werk. Waardestromen ontwikkelt met scholen en gemeenten een ‘multi-stakeholder cooperatie‘, als praktische oplossing voor het borgen van eigenaarschap en financiering.

Icon_NxT_mob_220x220In Amsterdam is een spade dieper gegraven naar de onderliggende oorzaken bij de gebrekkige aansluiting tussen technisch onderwijs en de arbeidsmarkt. Waardestromen leverde een ’10-daagse quickscan’ voor het inrichten van een paritair bestuur. ROC van Amsterdam, bedrijfsleven en de Gemeente  Read the rest of this entry »

04_amsterdam_2013_secondary-no-ribbonDe techniek biedt uitstekende loopbaanperspectieven en werkgelegenheidskansen. Toch is er een tekort aan technici. In heel Nederland, maar zeker ook in Amsterdam. Het Masterplan Techniek Amsterdam is een publiek-private samenwerking Read the rest of this entry »

Op vrijdag 6 juli bezocht Carolien Gehrels, wethouder Economische Zaken, NexTechnician. NexTechnician is een nieuwe ‘school zonder muren’, waarin acht autobedrijven een kopklas (MBO+) hebben samengesteld om het techniekonderwijs in Amsterdam te versterken. Het initiatief komt voort uit de vraag van de bedrijven naar gekwalificeerde monteurs in het algemeen, en voor elektrische mobiliteit in het bijzonder. Na het ontwikkelen van de visie hebben de bedrijven zich verenigd en direct de samenwerking gezocht met stadsdeel Zuid-Oost, Innovam (landelijk kennisinstituut voor de branche) en het ROC van Amsterdam. Hierdoor is de kiem ontstaan voor een vernieuwende, publiek-private leeromgeving. Read the rest of this entry »

‘Talenthouse opende de wereld voor me. Ze zeiden tegen me: kom maar met een goed idee. Je moet het zelf doen, maar we kunnen je er wel bij helpen. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt’ (Heba Rustom, 17 jaar, in ‘Your Identity’ over Rotterdamse jongeren).

Met Talenthouse spelen jongeren een hoofdrol in de toekomst van IJsselmonde. Deze Rotterdamse deelgemeente gaat niet bij de pakken neerzitten. In de methodiek Talenthouse die het jongerenwerk al met succes toepast , nemen jongeren de regie over hun eigen leven. Met Talenthouse 2.0 brengen we nieuwe, productieve verbindingen aan tussen jong en oud, oud en nieuw, haven en IJsselmonde, ondernemerschap en onderwijs. Zo komen jongeren in hun kracht om de motoren te worden van de vernieuwing. Read the rest of this entry »

Hoe combineer je behoud van de monumentale waarde met nieuwe maatregelen voor duurzaamheid? Hoe pas je traditionele materialen en moderne technieken toe binnen monumentale panden? Hoe breng je de (vele) betrokken partijen (publiek en privaat), met hun eigen belangen bij elkaar gebracht en hoe verbind je die belangen?

Op 30 september organiseert de stichting ‘Duurzaam renoveren van historische gebouwen’ voor de 4e keer een conferentie over de ontwerpvragen, materialen, technieken en processen die aan de orde zijn bij het duurzaam renoveren van historische en monumentale gebouwen.

Bureau Waardestromen verzorgt de workshop ‘1001 monumenten’ en biedt de deelnemers zicht op de schaalvoordelen van deze nieuwe bouwstroom. Zie ook het programma en de website van de stichting.

Op sommige vragen komt nooit een bevredigend antwoord, maar de zoektocht ernaar – met van tijd tot tijd een success – is een belevenis op zich. Dr. Lout Jonkers, oud topambtanaar van OC&W, denkt in Waardestromen. Sterker, hij denkt in landschappen en waardecreatiesystemen. Nieuwe combinaties voor een betere wereld. Zijn kennis op het gebied van sectorale en transsectorale systeemanalyse zet hij in voor het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten. Eerder hielp hij de markt en marktwaarde van havens te vergroten door het achterland te zien als werkterrein. Hierbij is ‘onderwijs’ als vanzelfsprekend een leven lang leren in een publiek-private ruimte. Een innovatieruimte, waar bestaande ketens worden vervlochten en versterkt. Read the rest of this entry »

Thuis op Straat – kortweg TOS – werkt op de ‘spannende’ pleinen met kinderen en jongeren. Sportieve activiteiten, spelletjes, evenementen, op een manier die kinderen aanspreekt. Dat werkt: de veiligheid en de leefbaarheid verbeteren, kinderen en jongeren laten zich aanspreken, ouders en bewoners zijn betrokken.

Inmiddels bestaat TOS al 14 jaar. Kinderen kunnen hele loopbanen doormaken bij TOS: van meehelpen als ze klein zijn via bijbaantjes voor jongeren tot – inmiddels – een volwaardig dienstverband. Er ontstaat een duurzame binding met de buurt. Voor TOS waardevol, de jongeren kennen de buurt door en door. En voor de jongeren een opstap naar andere banen.

TOS staat nu voor een nieuwe omslag. Waardestromen lopen van spelen naar binding naar loopbanen naar hele nieuwe vormen van waardecreatie. Er ontstaan nieuwe verdienmogelijkheden en daar horen nieuwe verbindingen bij met het bedrijfsleven. Read the rest of this entry »

Amsterdam wordt nu heel snel electrisch. De palen schieten uit de grond, de Nissan Leaf rijdt rond als een nieuw blad aan de ambitieuze boom. In Amsterdam Zuidoost steken de automobielbedrijven de koppen bij elkaar. Banen genoeg voor het juiste technisch personeel, maar niet altijd de juiste beelden bij de doelgroep. Het werken bij een topbedrijf in de automobielbranche is niet alleen een baangarantie, maar ook een carrièregarantie. Waar zijn innovatie, veiligheid en beleving zo nauw met elkaar verbonden? In welk apparaat zijn mechanische, elektra en informatie techniek zo op elkaar ingespeeld?

Tijdens een SEE Round Table ontstaat de vonk. Jacques Neefs (Furness Car, Volvo) neemt het initiatief en de SEE foundation Read the rest of this entry »

Watergas, deze benaming komt voort uit ‘gas gemaakt van water’. Watergas is nog een mysterieus gas. Er zijn theorieën die er van uitgaan dat watergas een mengsel is van mono-atomair waterstof en zuurstof. Anderen zijn van mening dat watergas een bijzondere fase is van water, waarbij de H-O-H verbinding niet meer een hoek van 105, maar een hoek van 180 graden maakt. Daarnaast is de gedachte dat er extra energie ontstaat doordat de waterstof atomen kleiner worden. Hoe dan ook, stof tot nadenken.

In Taiwan daarentegen denken ze niet langer alleen over het mysterieuze gas, daar doen ze er al jaren wat mee! Er is een reeks innovatieve en inspirerende producten op basis van watergas ontwikkeld. Read the rest of this entry »

« Older entries